AVÍS LEGAL 


Dades del propietari i responsable del lloc web: www.sweetimage.cat

Yuliya Klimova Klimova.
C/Molí d’en saborit,12-14
08500 VIC (BARCELONA)
ESPANYA
Telèfon 938883527

N.I.F. 49658213V

Condicions d'ús

L’entrada i ús de la pàgina web www.sweetimage.cat (d'ara endavant la Web) otorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d’utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem no utilitzi aquesta web.

Obligacions dels Usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Yuliya Klimova Klimova.
Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta.Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:
  • Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web.
  • No emmagatzemar,introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de sweetimage.cat o de qualsevol altre usuari dels proveïdors de sweetimage.cat o en general de qualsevol tercer.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
  • No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de sweetimage.cat proveïdors o tercers.
  • No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.Com tampoc cap contingut del qual no disposes,de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

Exoneració de responsabilitats

El titular de la web no es fa responsable dels danys o perjudicis que en pugues originar per l’ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a sweetimage.cat

Protecció de dades personals

En l’apartat de Privacitat de la nostra web podrà consultar i acceptar la nostra política de privacitat.
Tantmateix l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés,rectificació i supressió així com d’altres tal i com s’explica en l’apartat de privacitat de la nostra web.

Contacte

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la web, es podrà contactar amb Sweetimage by Júlia.
  • A través del web (formulari de contacte)
  • Correu electrònic (julia@sweetimage.cat)